• justrespect

    Ķemeri, ne?

  • kas? ir ar ķemeriem?

  • Piens

    tas pierāda to, ka ar pensiju nevar izdzīvot!!!!

  • jap šunaini, pensijas nevneiam nav normālas!!