Uzraksts Jeruzalemes ielā


Ja Jēzus atnāks atpakaļ, mēs viņu novāksim vēlreiz