• paradijas interese par so filmu

  • Jā, filma patiesām šķiet interesanta, noteikti būs jānoskatās ;)

    Filmas budžets US $115 million

    Nu ko… atliek sagaidī 16. oktobri ;)