salīdzinām: diskusijam.lv, disqus.com un livefyre.com komentāru sistēmas

Draugiem.lv nesen palaida komentāru sistēmu, kuru var ērti ievietot mājaslapās, lai izskaustu anonīmos komentārus. Lai varētu dot pārdomātu vērtējumu es gribēju izmēģināt diskusijam.lv un salīdzināt šo sistēmu ar lielākiem un pārbaudītiem servisiem.

Ir pagājis laiks un man ir bijusi iespēja diskusijam.lv izmēģināt iPods.lv/live ietvaros, kā arī esmu diezgan ilgu laiku lietojis disqus.com Kambodžas blogā un dažas dienas esmu darbinājis livefyre.com šajā blogā (zināmākā lapa, kas lieto livefyre.com ir thenextweb.com).

Piedāvāju aplūkot salīdzinājumu pēc svarīgākajiem komentēšanas sistēmu kritērijiem:

draugiem.lv pase
sinhronizācija ar wordpress
bilžu pievienošana
dzīvā komentēšana
latviešu valodas atbalsts
noformējuma pielāgošana

draugiem.lv pase
sinhronizācija ar wordpress
bilžu pievienošana
dzīvā komentēšana
latviešu valodas atbalsts*
noformējuma pielāgošana

draugiem.lv pase
sinhronizācija ar wordpress
bilžu pievienošana
dzīvā komentēšana
latviešu valodas atbalsts
noformējuma pielāgošana

Ja ir vēl kādi svarīgi faktori, vai kāda komentēšanas sistēma kuru nepieciešams iekļaut tabulā, dodiet ziņu komentāros.

Sinhronizācija ar wordpress nozīmē vairākas lietas, pirmkārt, ir gatavs wordpress spraudnis, otrkārt visi komentāri tiek saglabāti, gan wordpress datubāzē, gan uz servisa servera. Tas nozīmē, ka jebkurā brīdī var pārtraukt lietot servisu un turpināt lietot parastos wordpress komentārus, jo tie visi būs pieejami līdzīgi kā pirms sistēmas uzstādīšanas.

Bilžu pievienošana nozīmē, ka komentārā var ievadīt ne tikai tekstu, bet arī attēla failu.

Dzīvā komentēšana nozīmē to, ka lietotājs, kas atrodas lapā un lasa rakstu vai diskusiju var redzēt, ka ir pievienots jauns komentārs bez lapas pārlādēšanas.

Latviešu valodas atbalsts disqus.com ir pieejams, taču dažkārt tas ir greizs.

Vairāk par diskusijām.lv ir rakstījis Kristaps – diskusijam.lv – draugiem.lv veidota komentāru platforma Interneta medijiem

, , , ,

 • Kā būtu ar “intense debate”?
  Un draugiem.lv pase vai tad ir parametrs? :) Tad varētu arū vkonakte (plašāks lietotāju skaits) un citu lokālo sociālo tīklu iekļaušanu ņemt vērā.

  Bet paldies par diskusijam.lv, būs jāpapēta. Citādi labs salīdzinājums – pārskatāms.

  • Intense debate esmu iepriekš lietojis, būs varbūt jāpievieno pie pārējiem. Pase ir nozīmīgs parametrs, jo tas ir svarīgs punkts Latvijas projektiem. vkontakte šajā gadījumā galīgi nav interesants.

   • hm… laikam tad man būs paveicies ar klientiem, jo visi (!), kuru projekti ir krievu valodā vai uz krieviski runājošo auditoriju vērsti, kā vienu no pogām blakus facebook, twitter vēlas tieši vkontakte un latviešu versijā draugiem lv :)

 • Es, piemēram, tā arī neesmu sapratis, kā Disqus var mainīt paskatu. Vai tas ir domāts ar to, ka ir iespēja izvēlēties starp veco un jauno ādiņu?

  • Tas varbūt nav vienkāršākais veids, bet pilna rīcības brīvība ir settings // appearance, kur var norādīt savu CSS. Tiem, kam CSS ir svešs laikam ir mazliet sarežģītāk, jo viņi tiešām var tikai izvēlēties vienu no tēmām un nedaudz paknibināties ap iestatījumiem.

 •  Tagad ir pieejams arī diskusijam.lv WordPress spraudnis – http://wordpress.org/extend/plugins/diskusijamlv-wordpress-plugin/

  •  Lieliski jaunumi. Vai es pareizi saprotu, ka komentāri glabājas wp datubāzē un plugina atslēgšanas gadījumā nekas no komentētā nepazūd?

   •  Ja admin panelī ir ielikts ķeksis “Sinhronizēt WordPress komentārus ar diskusijam.lv komentāriem”, tad jā.