Screen Shot 2012-05-24 at 10.37.35 AM

Draugiem grupa

Iepazinos ar Draugiem.lv blakus uzņēmumiem un idejām, kuras viņi virza – draugiemgroup.com.

Prieks, ka viņi ir radījuši vidi, kurā tiek virzītas jaunas idejas un moderni tehnoloģiskie risinājumi. Par dažiem viņu projektiem un uzņēmumiem jau biju dzirdējis iepriekš, bet šāds apkopojums atstāj spēcīgu iespaidu.

  • 10min.lv

    Ļoti īsi