problēmas ar interneta dizainu

Visu problēmu pamatā ir idiotisms. Tas var mājot jebkurā no iesaistītajām pusēm: Pirmkārt, klienti ir pilnīgi neprašas. Klientus ir visvieglāk vainot. Klients duraks – sabojāja dizainu. Klientiem gribas atsviest interneta dizainu atpakaļ uz laikiem, kad...