Latvijas mārketinga speciālisti lasa blogus?

Fakts ir varens un vērā ņemams — 67,1% aptaujāto Latvijas mārketinga speciālistu informācijas iegūšanai izmanto blogus. Lai gan 32,9% Latvijas mārketinga, reklāmas, mediju un sabiedrisko attiecību speciālistu neizmanto blogus vispār, 67,1% speciālistu...